Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Pro dobrovolníky > COVID-19

COVID-19

Zavedená opatření ve firmě CEPHA v souvislosti s onemocněním COVID-19 a průběhem klinického hodnocení.

Dne 22.12.2020 vydal SÚKL v souvislosti s epidemiologickou situací aktuální verzi obecných doporučení pro zajištění bezpečnosti dobrovolníků během klinického hodnocení. Na základě těchto doporučení vydala naše společnost aktualizovanou verzi následujících dokumentů:

  • Informace o přijatých opatřeních
  • Prohlášení o anamnéze na COVID-19 v aktuální verzi

Výčet základních opatření přijatých společností CEPHA:

  • Zjištění COVID-19 anamnézy potenciálního dobrovolníka maximálně 4 dny před pozváním na klinickou jednotku. Tento formulář obsahuje údaje o tom, jestli u dotyčného není diagnostikováno onemocnění COVID-19 nebo není v karanténě.
  • Každý potenciální dobrovolník podstoupí provedení RT-PCR testu na průkaz SARS-CoV-2. Vyhodnocení testu je nutné před zařazením dobrovolníka do studie. Pokud je doba mezi periodami klinického hodnocení dlouhá, je možné požadovat i provedení kontrolního testu před dalšími periodami.
  • Dle současných nařízení vlády České republiky dochází pravidelně k testování veškerého personálu, a to 1 x za 7 dní. Výjimku tvoří osoby, které prodělaly nemoc COVID-19 v posledních 180 dnech nebo jsou očkované.
  • V průběhu studie dochází k co možná největší izolaci jednotlivých osob. Příjem dobrovolníků na klinickou jednotku probíhá po jedné osobě, ostatní dobrovolníci čekají před příjmem venku. Při vstupu na klinickou jednotku si každý vydezinfikuje ruce.
  • Při hospitalizaci je snížen počet subjektů na pokoji na co nejnižší.
  • Jsou zajištěny ochranné pomůcky pro personál i pro dobrovolníky.
  • Je minimalizován volný pohyb dobrovolníků po centru a je povinnost nosit respirátory.
  • Je zajištěna zvýšená dezinfekce na chodbách, pokojích, ve společných prostorách a sociálních zařízeních.

Detailní Informace o přijatých opatřeních včetně aktuální verze Prohlášení o anamnéze na COVID-19 jsou podepsány dobrovolníkem maximálně 4 dny před prvotním vstupem na klinickou jednotku, tzn. před Informovaným souhlasem.